Европейското училище по принудително изпълнение организира практически уебинар на тема „Делбата и отражението й в изпълнителния процес“, който ще се проведе на 12 май 2023 г. (петък) от 09:00 до 11:00, чрез платформа ZOOM.

 

Уебинарът е предназначен за ЧСИ, техни помощници и служители.

Целта на уебинара е да представи особеностите и усложненията при изпълнението на съдебни решения за публична продан на делбени имоти. Ще бъдат засегнати въпросите за образуване на изпълнителното дело, за множеството издавани от съда изпълнителни листове на съделителите, за правото на изкупуване по чл. 354 ГПК и други, както и тълкувателните решения на ВКС по темата.

Темата ще бъде представена в практически план, с разглеждането на конкретни въпроси и казуси, поставени от участниците.

Уебинарът ще се проведе под формата на презентации от лектора, засягащи и предварително зададените въпроси от участниците, последвани от дискусия.

Лектор: г-жа Светлана Калинова, съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия.

Дата и време: 12 май 2023 г. (петък) от 09:00 до 11:00 часа

 

Регистрацията  за участие в уебинара е възможна до 09 май 2023 г. включително, като се попълва онлайн на следния електронен адрес:  https://ese-bg.eu/bg/zaiavka_obuchenie

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на уебинара, може да получите на електронен адрес: schoolofenforcement@gmail.com.

Предварителни въпроси и казуси за обсъждане на уебинара могат да се задават в срок до 09 май 2023 г. включително, на имейл адрес: schoolofenforcement@gmail.com .

Необходимата техническа информация за участие в уебинара, както и постъпилите предварителни въпроси за обсъждане ще бъдат изпратени на регистрираните участници по електронна поща на 11 май 2023 г.