Уважаеми колеги, поради достигане на максималния капацитет на залата в ЦОА "Кръстю Цончев" за семинара "Приложение на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) от ЧСИ" на 14 април 2018 г., ЕУПИ преустановява приемането на заявки за тази дата. 

Можете да заявите участието си за втория семинар на 15 април. Към момента, все още има свободни места. 

 

Екипът на ЕУПИ