Частните съдебни изпълнители създават Европейско училище за принудително изпълнение

   Камарата на частните съдебни изпълнители учреди Европейско училище за принудително изпълнение, което ще се грижи за по-добрата подготовка на съдебните изпълнители, но и синдици, адвокати, представители на бизнеса. Училището ще е отворено и за всеки, който иска да научи повече по дадена тема, свързана с принудителното изпълнение. 

 Цялата статия


Бившият шеф на НИП Драгомир Йорданов начело на европейско училище за принудително изпълнение

   Бившият директор на Националния институт на правосъдието Драгомир Йорданов застава начело на Европейско училище за принудително изпълнение. То е създадено от Камарата на частните съдебни изпълнители (ЧСИ), но е отворено не само за представителите на професията, а и за всички с интерес към принудителното изпълнение.

Цялата статия


ЧСИ отвориха Европейско училище за принудително изпълнение

   Европейско училище за принудително изпълнение (ЕУПИ) създаде Камарата на частните съдебни изпълнители (КЧСИ), обявиха от ръководството ѝ. 

Цялата статия


Европейското училище за принудително изпълнение позволява на всеки да повиши квалификацията си по Европейско право 

   По мнение на три четвърти от съдиите и прокурорите в страните - членки на Европейския съюз броят на казусите, свързани с общностното право, се увеличава с течение на годините. Това засилва необходимостта от подобряване на обучението, предлагано на равнище Евросъюз и  разширяване на неговия обхват. Почти половината от отговорилите съдии и прокурори разглеждат въпроси, свързани с правото на ЕС, поне веднъж на три месеца. Вследствие на това 65 % от тях смятат, че познаването на европейското право и  неговото прилагане е от практическо значение за тяхната работа.

Цялата статия