Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на практически уебинар „Електронното връчване на съобщения в изпълнителния процес“, който ще се състои на 25 март 2022 г. (петък) от 10:00 до 13:00.

Целта на уебинара е да представи съвременните информационни технологии в правораздавателната дейност; взаимодействието между органите на съдебното изпълнение и органите на съдебната власт в системата на електронното правосъдие;  промените в правната уредба на връчването на съобщения и съдебни книжа чрез електронни комуникационни средства, както и някои технологични аспекти на електронното подписване, изпращане и получаване на документи и прикачени файлове.

Темата ще бъде представена в практически план, с разглеждането на конкретни въпроси и казуси, поставени от участниците.

Уебинарът ще се проведе под формата на презентации от лекторите, засягащи и предварително зададените въпроси от участниците, последвани от дискусия.

Лектори ще бъдат: г-н Стефан Кюркчиев, Зам.-председател на Софийски градски съд и г-н Георги Радков, системен администратор.

Уебинарът ще се проведе през платформата ZOOM. Необходимата техническа информация за участие в уебинара ще бъда изпратена на регистрираните участници по електронна поща на 24 март 2022 г.

По-подробна информация, както и онлайн заявка за участие ще може да намерите на сайта на ЕУПИ.

Участниците могат да отправят предварително въпроси и казуси за обсъждане на уебинара в срок до 23 март 2022 г. включително, на email: schoolofenforcement@gmail.com.

Дата на провеждане на уебинара: 25 март 2022 г. (петък) от 10:00 до 13:00 часа.

Регистрация: регистрацията за участие в семинара е възможна до 23 март 2021 г., включително, приема се онлайн и е достъпна на следния електронен адрес:  https://ese-bg.eu/bg/zaiavka_obuchenie