Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на пилотен обучителен семинар на тема „Европейско право. Актуални въпроси, свързани с принудителното изпълнение“

Семинарът ще се проведе в Център за образование, наука и култура „ProjectLab”, София, бул. „Мария Луиза“ № 58, ет. 3.

Лектори на семинара ще бъдат Доц. Боряна Мусева – адвокат, преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“и доц. Станислав Костовадвокат, преподавател във Философския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“

Модератор на семинара ще бъде г-н Стефан Горчев, председател на Контролния съвет на Камарата на частните съдебни изпълнители.

На семинара ще бъдат разгледани някои общи положения относно правото на ЕС, както и конкретни правни процедури, механизми и инструменти, относими към изпълнителния процес при трансгранични усложнения, свързани с държави-членки на ЕС. Повече информация относно съдържанието на семинара ще намерите в неговата програма.

Участниците могат да отправят предварително въпроси и казуси за обсъждане на семинара в срок до 13 юни 2018 г. на email: schoolofenforcement@gmail.com или petrov@ese-bg.eu

Дата на провеждане на семинара: 15 и 16 юни 2018 г.

Начало на семинара: 13:30 часа

Регистрация: Регистрацията за участие в семинара е възможна до 13.06.2018 г., приема се онлайн и е достъпна тук

Информация: