Поради достигане максималния капацитет на залата се преустановява приемането на заявки за участие в семинара върху измененията в ГПК на 18-19 ноември в София. Желаещите имат възможността да заявяват участие в семинарите на същата тема на 24-25 ноември в Пловдив и на 28 ноември 2017 в София.