ПОКАНА

Уважаеми колеги,

От името на Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) имаме удоволствието да ви уведомим, че на 17 и 18 февруари 2017 г. (петък и събота) в гр. София, „Рамада София Хотел“, бул. „Мария Луиза“ № 131, зала „Опал”, ще се проведе семинар на тема

„Измененията в Търговския закон и Закона за особените залози от декември 2016 г.”

Лектори на семинара ще бъдат:

  1.   г-жа Костадинка Недкова – съдия във Върховния касационен съд, Търговско отделение, член на работната група за подготовка на промените в ТЗ;
  2.   г-жа Валя Гигова – адвокат, Софийска адвокатска колегия, член-координатор на работната група за подготовка на промените в ЗОЗ.

Модератор на семинара ще бъде г-н Георги Дичев, председател на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Програмата на обучението ще намерите приложена в прикачения файл.

      Вашите въпроси към лекторите моля да изпращате предварително на е-мейл: schoolofenforcement@gmail.com, не по-късно от 13.02.2017 г.

Програма

Практическа информация