Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) има удоволствието да Ви покани на еднодневен семинар на тема: Актуални въпроси на принудителното изпълнение: Практически проблеми при изпълнението по ЗОЗ; Тълкувателно решение на ОСГТК № 4/2017 г. от 11.03.2019 г.“.

Семинарът ще се проведе на 19.10.2019 г. (събота) от 09:00 до 16:30 часа в град София, Център за образование, наука и култура „ProjectLab”, бул. „Мария Луиза“ № 58.

Семинарът е предназначен за ЧСИ, техни помощници и служители, както и за практикуващи юристи с интерес в областта на принудителното изпълнение.

На семинара ще бъдат разгледани две теми от областта на принудителното изпълнение:

  • Практически проблеми на изпълнението по Закона за особените залози (сутрешна сесия);
  • Тълкувателно решение на ОСГТК № 4/2017 г. и отражението му в практиката на ЧСИ, по-специално въпросите относно защитата на третите лица (следобедна сесия).

Лектори:

  • по първата тема – г-жа Валя Гигова, адвокат и г-жа Наташа Босева, директор на ЦРОЗ
  • по втората тема – г-н Марио Първанов, съдия във ВКС, докладчик по ТР ОСГТК № 4/2017 г.

Модератор:  г-н Георги Дичев, Председател на Камарата на частните съдебни изпълнители

Предварителни въпроси и казуси за обсъждане на семинара може да изпращате до 16.10.2019 г. на електронна поща: schoolofenforcement@gmail.com  

Регистрацията за участие в семинара е възможна до 16.10.2019 г., приема се онлайн и е достъпна тук

С уважение,

Екипът на ЕУПИ