Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) има удоволствието да Ви покани на еднодневен семинар на тема: „Ефективна комуникация с клиентите. Успешно справяне с конфликтни ситуации“.

Семинарът е предназначен за ЧСИ, техни помощници и служители.

Броят на участниците е ограничен до 24 поради предвидените практически занятия в малки групи.

На семинара ще бъдат представени основни знания за конфликтите и поведението в конфликтни ситуации; различните поведенчески стилове и методите за тяхната оценка, различите типове клиенти на ЧСИ и съответните комуникационни техники при общуване с тях. Ще бъдат разгледани типичните конфликти и конфликтни точки в дейността на ЧСИ и различни стратегии за справяне с проблемно поведение. Участниците ще проведат и практическо занятие с решаване на казуси и провеждане на ролеви игри.

Семинарът се провежда пилотно, като стъпва на и доразвива подобни обучения, провеждани съвместно от Камарата на ЧСИ и Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие.

След анализ на провеждането на семинара, както и предвид мнението на участниците, ще бъдат направени евентуални промени в неговото съдържание и времетраене, както и ще бъде решено дали той да се провежда редовно, като част от постоянната учебна програма на ЕУПИ, включително и на регионален принцип.

Лектори:

  1. Проф. д.с.н. Цветан Давидков – преподавател в Стопанския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“, с богат опит в обучението на служители от съдебната система, държавната администрация и бизнеса;
  2. г-жа Сашка Димитрова – психолог, Административен директор в кантората на ЧСИ Стоян Якимов, с богат опит в практически насочени обучения.

Предварителни въпроси и казуси за обсъждане на семинара може да изпращате до 23.10.2019 г. на електронна поща: schoolofenforcement@gmail.com  

Регистрацията за участие в семинара е възможна до 23.10.2019 г., приема се онлайн и е достъпна тук

С уважение,

Екипът на ЕУПИ