Европейското училище по принудително изпълнение и Камарата на частните съдебни изпълнители имат удоволствието да Ви поканят на практически уебинар на тема „Електронните публични търгове в принудителното изпълнение и техните предимства“, който ще се проведе на 28 юни 2024 г., петък, от 09:30 до 11:30, чрез платформа ZOOM.

 

 

Уебинарът е предназначен за :

  • ЧСИ, техни помощници и служители

  • Адвокати, синдици, юрисконсулти

  • Банки, колекторски компании

  • Други лица и организации с професионален интерес към изпълнителното производство.

Целта на уебинара е да бъде представена платформата за електронни публични търгове в изпълнителното производство, действаща от м. юли 2023 г. и нейните предимства, както и практиката по провеждане на електронните публични търгове.

Темата ще бъде представена в практически план, с разглеждането на конкретни въпроси и казуси, поставени от участниците.

Уебинарът ще се проведе под формата на презентации от лекторите, засягащи и предварително зададените въпроси от участниците, последвани от дискусия.

Лектори: Делян Николов, ЧСИ, ръководител на ресор „Информационни технологии“ към Съвета на Камарата на ЧСИ

  Представител на „Контракс“ АД, разработчик на платформата за електронни публични търгове

Модератори: Георги Дичев, Председател на Съвета на Камарата на ЧСИ

                        Костадинка Недкова, съдия във ВКС

Дата и време: 28 юни 2024 г. (петък) от 09:30 до 11:30 часа

Заявка за обучението