Поради достигане максималния капацитет на залата и хотела се преустановява приемането на заявки за участие в семинара върху измененията в ГПК на 24-25 ноември в Пловдив. Желаещите имат възможността да заявяват участие в семинара на същата тема на 28 ноември 2017 в София.

Предвид интереса ЕУПИ подготвя още един семинар за ЧСИ на същата тема през м. декември. Точната дата и място ще бъдат обявени допълнително.