Уважаеми колеги,
Общият регламент за защита на личните данни (Регламент 2016/679 или GDPR от General Data Protection Regulation) започва да се прилага от 25 май 2018 г. С него се въвеждат нови моменти в нормативната уредба и произтичащите от това задължения за администраторите на лични данни, сред които са ЧСИ и Камарата на ЧСИ.

 

Екипът на ЕУПИ направи подбор на най-важните и с най-голяма практическа стойност материали, изготвени и публикувани от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД)https://www.cpdp.bg/, както и други публикации по темата, които са достъпни, в новия раздел на на интернет сайта на училището "Публикации"- "Защита на личните данни" , който ще бъде обновяван и допълван непрекъснато.