Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) организира еднодневен пилотен семинар на тема: „Кадастър и регулация. Вещно-правни, административно-правни и технически аспекти. Изпълнение върху имот, неправилно отразен в ККР.“

На семинара ще бъдат разгледани практически проблеми и вещно-правни, административно-правни и технически аспекти на кадастъра и регулацията в контекста на изпълнителното производство. Особено внимание ще бъде отделено на изпълнението върху имот, неправилно отразен в кадастралните карти и кадастралните регистри.

Семинарът се провежда за първи път и е предназначен за ЧСИ и служители в техните кантори, както и за практикуващи юристи с интерес към темата.

Семинарът ще се проведе на 01.12.2018 г. от 09:00 до 17:00 часа в град София, Център за образование, наука и култура „ProjectLab”, София, бул. „Мария Луиза“ № 58, ет. 3.

Лектори ще бъдат:

·           г-жа Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия;

·           г-жа Галина Солакова – съдия във Върховния административен съд;

·           инж. Веселин Монов – Заместник-председател на Камарата на инженерите по геодезия.

Модератор ще бъде г-жа Мария Цачева, член на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Регистрацията за участие в семинара се извършва онлайн на следния електронен адрес: https://goo.gl/ERbUUR до 28 ноември 2018 г. включително.

Предварителни въпроси и казуси за обсъждане на семинара може да се изпращат до 28 ноември 2018 г. на електронна поща: schoolofenforcement@gmail.com.