Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) заедно с Камарата на ЧСИ организира подготвителен курс за изпит за помощник – частни съдебни изпълнители.

Курсът ще се проведе по идентична програма на два пъти, на 7-9 октомври 2022 г. в София и на 28-30 октомври 2022 г. в Пловдив.

Програмата на курса е съобразена с Въпросника за изпит за помощник – частни съдебни изпълнители, приложение към Заповед на Министъра на правосъдието № СД-04-34/31.05.2022 г. за провеждане на изпита за ПЧСИ. 

Лектори ще бъдат:

г-жа Мариана Обретенова – ЧСИ, район на действие Окръжен  съд Пловдив

г-н Стефан Кюркчиев – съдия, Зам. председател на Софийски градски съд

Таксата участие е 420 лева с ДДС и включва:

•          лекции, учебни материали, презентации на лекторите, сертификат за участие в курса;

•          четири кафе-паузи, зареждане с вода в конферентната зала и два обяда в ресторанта на съответния конферентен център.

Заявяването за участие в курса се извършва онлайн, чрез сайта на ЕУПИ,  до 30 септември 2022 г. за първия курс (в София) и до 21 октомври 2022 г. за втория курс (в Пловдив), на адрес:  https://ese-bg.eu/bg/zaiavka_obuchenie

Участниците могат да отправят предварително конкретни въпроси и казуси за обсъждане по време на курса в срок до една седмица преди провеждането на съответния курс на електронна поща : schoolofenforcement@gmail.com

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с курса, може да получите чрез електронна поща на адрес: schoolofenforcement@gmail.com

Екипът на ЕУПИ