П О К А Н А

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар на тема:

„Усложнения при принудителното изпълнение спрямо

недвижими имоти”

 

02 и 03 юни 2017 г.,

Хотелски комплекс „ГЛАВАТАРСКИ ХАН”, с. Главатарци, община Кърджали

ЛЕКТОРИ:

1. Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия;

2. Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия.

МОДЕРАТОР:

Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Повече информация относно програмата, практическа информация и условията за участие в семинара можете да намерите

 в раздел „Обучения“, подраздел  „Предстоящи обучения“ на следния електронен адрес: обучения

Заявката за участие се приема онлайн и е достъпна тук