Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар на тема „Права, задължения, правомощия и отговорности  на помощник-частните съдебни изпълнители”. Семинарът ще се проведе в Парк-хотел „Москва”, ул. „Незабравка” № 25.

 лого  Хотел Москва

 

Лектори на семинара ще бъдат г-жа Диана Митева – съдия в Окръжен съд – гр. Варна и г-жа Мариана Обретенова – частен съдебен изпълнител, район на действие – окръжен съд - гр. Пловдив.

По време на семинара ще бъдат представени теми свързани с основните задължения, правомощия и отговорности на помощник-частните съдебни изпълнители. Семинарът е насочен към всички потенциални кандидати за насрочения от министъра на правосъдието конкурс за помощник-частни съдебни изпълнители, както и към всички юристи, които проявяват интерес към темата. Участниците могат да отправят предварително въпроси и казуси за обсъждане на семинара в срок до 30 септември 2017 г. на електронен адрес: schoolofenforcement@gmail.com

 

Дата на провеждане на семинара: 06 и 07 октомври 2017 г.

Начален час: 09:00 часа

Място на провеждане на семинара: Парк-хотел „Москва”

Адрес: гр. София, ул. „Незабравка” № 25

Регистрация: регистрацията за участие в семинара е възможна до 01.10.2017 г., приема се онлайн и е достъпна тук

Информация: програма, практическа информация