Европейското училище по принудително изпълнение организира два еднодневни обучителни семинара на тема Приложение на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) от ЧСИ във връзка с предстоящото влизане в сила от 25 май 2018 г. на Регламент 2016/679.

 

Време и място на провеждане: Семинарите ще се проведат на 14 и 15 април 2018 г., от 10.00 до 16.00 часа, в гр. София, Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев”, ул. „Цар Калоян” № 8, ет. 4.

 

Лектори на семинарите ще бъдат юристи от адвокатска кантора „Точева и Мандаджиева“ и експерт по информационни технологии и информационна сигурност.

Модератор на семинарите ще бъде г-н Стоян Якимов, заместник-председател на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Програмата е с практическа насоченост и включва разяснения и обмяна на добри практики по следните въпроси:

1.     Какво е GDPR (Общия регламент № 679/2016 за защита на личните данни)?

2.     Какво са лични данни? Какви лични данни обработвам в ежедневната си практика?

3.     Кои са основанията за обработка на лични данни съгласно GDPR? Кои от основанията мога да ползвам?

4.     Какво е длъжностно лице по защита на данните (DPO) и трябва ли ми?

5.     Какви права дава GDPR на длъжници, клиенти и служители?

6.     Какви промени трябва да направя, за да отговаря дейността ми на GDPR?

7.     Регистри за обработка на данни.

8.     Видеонаблюдение на работното място и в офиса.

9.     Трябва ли да подобря информационната си сигурност?

10.  Обсъждане на поставени въпроси и практически казуси.

 

До 11 април 2018 г. участниците могат да задават предварително и други конкретни въпроси, които да бъдат включени в съдържанието на семинарите, на електронна поща petrov@ese-bg.eu

Регистрация: регистрацията за участие в семинарите е възможна до 11 април 2018 г., приема се онлайн и е достъпна тук

Информация: