Европейското училище по принудително изпълнение организира практически уебинар на тема „Трансгранично връчване на документи по граждански и търговски дела", който ще се проведе на 28 април 2023 г. (петък), от 09:30 до 11:00, чрез платформа ZOOM.

 

Уебинарът е предназначен за ЧСИ, техни помощници и служители.

Целта на уебинара е да представи трансграничното връчване на документи по граждански и търговски дела. Ще бъдат разгледани връчването по Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела и чл. 609 ГПК, в контекста на работата на частните съдебни изпълнители.

Темата ще бъде представена в практически план, с разглеждането на конкретни въпроси и казуси, поставени от участниците.

Уебинарът ще се проведе под формата на презентации от лектора, засягащи и предварително зададените въпроси от участниците, последвани от дискусия.

Лектор: доц. д-р Боряна Мусева, ръководител катедра „Международно право и международни отношения“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, адвокат, Председател на Управителния съвет на Центъра за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“.

Дата и време: 28.04.2023 г. (петък) от 09:30 до 11:00 часа

 

Регистрацията  за участие в уебинара е възможна до 26 април 2023 г. включително, като се попълва онлайн на следния електронен адрес:  https://ese-bg.eu/bg/zaiavka_obuchenie

Допълнителна информация по всички въпроси, свързани с организацията на уебинара, може да получите на електронен адрес: schoolofenforcement@gmail.com.

Предварителни въпроси и казуси за обсъждане на уебинара могат да се задават в срок до 26 април 2023 г. включително, на имейл адрес: schoolofenforcement@gmail.com .

Необходимата техническа информация за участие в уебинара, както и постъпилите предварителни въпроси за обсъждане ще бъдат изпратени на регистрираните участници по електронна поща на 27 април 2023 г.