Уважаеми колеги, 

Управителният съвет на Европейското училище по принудително изпълнение утвърди учебната програма за обучение на ЧСИ и техни служители за 2018 година. 

Програмата има за цел да ви информира за темите, ориентирoвъчния период и място на провеждане на съотвеното обучение. 

Ще продължим да ви уведомяваме по електронна поща и чрез Интернет сайта на ЕУПИ за всяко отделно предстоящо обучение, след конкретизиране на датите, мястото и условията за провеждането му, заедно с програма и практическа информация.

Пълна и подробна информация за предстоящите обучения ще може да намирате, както и до сега, на Интернет сайта на училището.

 

Екипът на ЕУПИ

 

учебна програма 2018