Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар за ЧСИ на тема Усложнения при принудителното изпълнение спрямо недвижими имоти“, Модул 1: Усложнения от обективна страна, при правоприемство на физически лица и от административноправен характер.

Семинарът ще се проведе в Център за образование, наука и култура „ProjectLab”, София, бул. „Мария Луиза“ № 58, ет. 3.

Лектори на семинара ще бъдат г-жа Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия, г-жа Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия и г-жа Галина Солакова – съдия във Върховния административен съд. Модератор на семинара ще бъде г-н Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители.

Семинарът е продължение на двете обучения върху същата основна тема, проведени през 2017 г. В настоящия Модул 1 ще бъдат представени:

  • усложненията от обективна страна;

  • усложненията при правоприемство на физическите лица, включително изчисляването на дяловете при наследяване;

  • усложненията от административноправен характер, най-вече по отношение на незаконното строителство.

Повече информация относно съдържанието на семинара ще намерите в неговата програма.

Модул 2, който се планира за есента, ще включва усложненията от субективна страна при юридическите лица (правоприемство, преобразуване и др.), както и свързаните с тях облигационно- и търговскоправни въпроси.

Участниците могат да отправят предварително въпроси и казуси за обсъждане на семинара в срок до 15 май 2018 г. на email: schoolofenforcement@gmail.com или petrov@ese-bg.eu

Дата на провеждане на семинара: 18 и 19 май 2018 г.

Начало на семинара: 13:30 часа

Регистрация: Регистрацията за участие в семинара е възможна до 16.05.2018 г., приема се онлайн и е достъпна тук

Информация: