Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар на тема Усложнения                            при принудителното изпълнение спрямо недвижими имоти“.

Семинарът ще се проведе в хотел „Новотел София”, бул. „Цариградско шосе” № 115.

           

ЕУПИ    новотел

 

Лектори на семинара ще бъдат:

г-жа Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия и г-жа Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд, Гражданска колегия.

Модератор на семинара ще бъде г-н Георги Дичев – председател на Камарата на частните съдебни изпълнители.

По време на семинара ще бъдат представени теми свързани с усложненията, които биха могли да настъпят при принудителното изпълнение от обективна и субективна страна спрямо юридически лица и приусложнения, които биха могли да настъпят при  принудително изпълнение спрямо физически лица. Ще бъдат разгледани казуси. Участниците могат да отправят предварително въпроси и казуси за обсъжданена семинара в срок до 25 септември 2017 г. на електронен адрес: schoolofenforcement@gmail.com

Дата на провеждане на семинара: 29 и 30 септември 2017 г.

Начало на семинара: 13:30 часа

Място на провеждане на семинара: хотел "Новотел София"

Регистрация: регистрацията за участие в семинара е възможна до 25.09.2017 г., приема се онлайн и е достъпна тук

Информация: програма, практическа информация