Актуални въпроси на принудителното изпълнение: Практически проблеми при изпълнението по ЗОЗ; Тълкувателно решение на ОСГТК № 4/2017 г. от 11.03.2019 г.

Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) има удоволствието да Ви покани на еднодневен семинар на тема: „Актуални въпроси на принудителното изпълнение: Практически проблеми при изпълнението по ЗОЗ; Тълкувателно решение на ОСГТК № 4/2017 г. от 11.03.2019 г.“. Семинарът ще се проведе на 19.10.2019 г. (събота) от 09:00 до 16:30 часа в град София, Център за образование, наука и култура „ProjectLab”, бул. „Мария Луиза“ № 58.

Допълнителна информация за обучение "Приложение на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) от ЧСИ" на 14 април 2018 г.

Уважаеми колеги, поради достигане на максималния капацитет на залата в ЦОА "Кръстю Цончев" за семинара "Приложение на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) от ЧСИ" на 14 април 2018 г., ЕУПИ преустановява приемането на заявки за тази дата.