23.11.2017 г. допълнителен семинар на тема „Измененията в ГПК от м. октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство“

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на допълнителен обучителен семинар за ЧСИ на тема „Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство”. Семинарът ще се проведе на 23 ноември 2017 г., в гр. София, „Витоша парк хотел”, зала „Витоша”, ул.

Допълнителна информация за обучение "Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство", Пловдив 24-25.11.2017

Поради достигане максималния капацитет на залата и хотела се преустановява приемането на заявки за участие в семинара върху измененията в ГПК на 24-25 ноември в Пловдив. Желаещите имат възможността да заявяват участие в семинара на същата тема на 28 ноември 2017 в София.

Предвид интереса ЕУПИ подготвя още един семинар за ЧСИ на същата тема през м. декември. Точната дата и място ще бъдат обявени допълнително.

Допълнителна информация за обучение "Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство", София 18-19.11.2017

Поради достигане максималния капацитет на залата се преустановява приемането на заявки за участие в семинара върху измененията в ГПК на 18-19 ноември в София. Желаещите имат възможността да заявяват участие в семинарите на същата тема на 24-25 ноември в Пловдив и на 28 ноември 2017 в София.

28.11.2017 г. „Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство“

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар на тема „Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство”Семинарът е предназначен за практикуващи юристи с интерес в областта на изпълнителното производство

18-19.11.2017 г. „Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство“

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар на тема „Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство”. Семинарът ще се проведе на 18 и 19 ноември 2017 в гр. София, хотел "Рамада", бул. "Мария Луиза" № 131.

 

24-25.11.2017 г. „Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство“

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар на тема „Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство”. Семинарът ще се проведе на 24 и 25 ноември 2017 в гр. Пловдив, хотел "Империал", ул. "Лев Толстой" № 6.

 

06-07.10.2017г. Права, задължения, правомощия и отговорности на помощник-частните съдебни изпълнители

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар на тема „Права, задължения, правомощия и отговорности  на помощник-частните съдебни изпълнители”. Семинарът ще се проведе в Парк-хотел „Москва”, ул. „Незабравка” № 25.

29-30.09.2017г. Усложнения при принудителното изпълнение спрямо недвижими имоти

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на обучителен семинар на тема Усложнения                            при принудителното изпълнение спрямо недвижими имоти“.