Практически уебинар „Електронното връчване на съобщения в изпълнителния процес“

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на практически уебинар „Електронното връчване на съобщения в изпълнителния процес“, който ще се състои на 25 март 2022 г. (петък) от 10:00 до 13:00.

Уебинар „Усложнения от субективна страна при смърт на страна в изпълнителния процес“

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на практически уебинар „Усложнения от субективна страна при смърт на страна в изпълнителния процес“, който ще се състои на 10 декември 2021 г. (петък) от 10:00 до 12:00.

Уебинар на тема "10-годишната давност по чл. 112 ЗЗД и отражението й върху изпълнителния процес"

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на на уебинар на тема "10-годишната давност по чл. 112 ЗЗД и отражението й върху изпълнителния процес", който ще се състои на 19 февруари 2021 г. (петък) следобед.

Уебинар на тема „Усложнения в изпълнителното производство“

Европейското училище по принудително изпълнение има удоволствието да Ви покани на уебинар на тема „Усложнения в изпълнителното производство“, който ще се състои на 11-12 декември 2020 г. (петък следобед – събота сутрин).

ОБУЧЕНИЕ ПО ЕВРОПЕЙСКО ПРАВО И ПРАВЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Уважаеми колеги, ЕУПИ участва като партньор в изпълнението на Проект за обучение на съдебни служители[1] „По-добро прилагане на европейските трансгранични процедури“, съфинансиран от Европейската комисия и изпълняван от Академията по европейско право (ERA) и Европейската мрежа за съдебно обучение (EJTN), с подкрепата на 23 национални съдебни обучителни институции от 19 държави-членки на ЕС.

Ефективна комуникация с клиентите. Успешно справяне с конфликтни ситуации

Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) има удоволствието да Ви покани на еднодневен семинар на тема: „Ефективна комуникация с клиентите. Успешно справяне с конфликтни ситуации“. Семинарът е предназначен за ЧСИ, техни помощници и служители.

Актуални въпроси на принудителното изпълнение: Практически проблеми при изпълнението по ЗОЗ; Тълкувателно решение на ОСГТК № 4/2017 г. от 11.03.2019 г.

Европейското училище по принудително изпълнение (ЕУПИ) има удоволствието да Ви покани на еднодневен семинар на тема: „Актуални въпроси на принудителното изпълнение: Практически проблеми при изпълнението по ЗОЗ; Тълкувателно решение на ОСГТК № 4/2017 г. от 11.03.2019 г.“. Семинарът ще се проведе на 19.10.2019 г. (събота) от 09:00 до 16:30 часа в град София, Център за образование, наука и култура „ProjectLab”, бул. „Мария Луиза“ № 58.