18-19.05.2018 г.

Усложнения при принудителното изпълнение спрямо недвижими имоти“, Модул 1: “Усложнения от обективна страна, при правоприемство на физически лица и от административноправен характер

14-15.04.2018 г. „Приложение на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) от ЧСИ“
   
23 ноември 2017 „Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство“ - гр. София, Допълнителен
   
28 ноември 2017 „Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство“ - гр. София
   
24 - 25 ноември 2017 „Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство“ - гр. Пловдив
   
18 - 19 ноември 2017 „Измененията в ГПК от месец октомври 2017 в контекста на изпълнителното производство“ - гр. София
   
06-07 октомври 2017 г. Права, задължения, правомощия и отговорности  на помощник-частните съдебни изпълнители
   
29-30 септември 2017г. Усложнения при принудителното изпълнение спрямо недвижими имоти
   
02-03 юни 2017г. Усложнения при принудителното изпълнение спрямо недвижими имоти
   
17-18 февруари 2017г. Измененията в Търговския закон и Закона за особените залози от декември 2016 г.