Публикуваните по-горе материали са достъпни на сайта на Комисия за защита на личните данни


Статии и материали по темата, публикувани в електронни медии:

Венцислав Караджов: GDPR ще направи правилата за бизнеса по-сложни, но за потребителите това е добре

В България GDPR ще засегне около половин милион бизнеси и институции, около 50 хиляди от които ще трябва да назначат служители с изцяло нови компетенции. Новата регулация вече ражда и нов бизнес на консултантски, юридически и ИТ услуги. Засега обаче огромна част от подготовката върви с големи неясноти. 

цялата статия

Предизвикателството, наречено GDPR

GDPR е общоприетото съкращение на General Data Protection Regulation - регламент на Европейския съюз (ЕС), третиращ защитата на личните данни. Той влиза в сила на 25 май 2018 г. и ще отмени действащата в момента директива на ЕС за защита на личните данни от 1995 г. Регламентът влиза с директна сила във всички засегнати страни, без да е необходимо да бъде транспониран в местното законодателство (за разлика от директивите). 

цялата статия

Бизнесът трябва да обучи десетки хиляди служители по новите правила за личните данни

Десетки хиляди обучени служители не достигат на българския бизнес, за да спази новите правила за личните
данни – това съобщи председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов днес на
конференцията "GDPR София", организирана от Digital National Alliance и с участието на българското
европредседателство.

цялата статия

 

Какви са новите правила за личните данни и защо са важни

В идните месеци все повече ще се говори за новите европейски правила за защита на личната информация, които ще влязат в сила през май. След четири години преговори и две години подготовка (текстът бе съгласуван от европейските институции през 2016 г.), 26 държави обаче още не са въвели необходимите мерки на национално ниво.

цялата статия

 

Защита на личните данни - бреме или възможност за бизнеса

Модерните технологии, IT иновациите, използването на клауд/облачни услуги, internet of things, директният маркетинг и проследяване на поведението на потребителите в по-малка или в по-голяма степен са част от бизнес стратегията на повечето компании и доставчици на услуги. С цел да се предостави по-добра услуга, да се предложи по-интуитивно и бързо обслужване и да се отгатнат предпочитанията на клиента, компаниите разчитат на събирането и обработването на все по-голям обем от лични данни на физически лица. Тук е мястото да направим уточнение и да дефинираме понятието "лични данни"

цялата статия 

 

Още регулация на личните данни: бреме или възможност

Новият регламент на Европейския съюз (2016/679) изведе личните данни на предни позиции в приоритетите на бизнеса. Макар в голямата си част да затвърждава вече съществуващи положения на действащото законодателство и съдебната практика, новият регламент значително повишава риска за компаниите, тъй като предвижда санкции до 4% от световния оборот. Наред с това се разширява териториалният обхват на европейското законодателство за защита на личните данни, което ще се прилага и към предлагането на стоки или услуги на потребители от съюза от компании, които не са установени в ЕС.

цялата статия  

 

Карта и анализ на данните: Какво не знаят компаниите за себе си

През последните няколко месеца все по-често и в България започнаха да се чуват думите общ регламент за защита на данните, повече известен с абревиатурата на английското си наименование. Индустрии, които доскоро не подозираха, че притежават този ценен актив (или бомба със закъснител), все по-често започнаха да си задават въпроса: трябва ли да правим нещо? Или можем просто да напишем едни правила и да си работим както преди? Производителите на автомобилни части и софтуер за автомобили, "умни" прахосмукачки и хладилници, болниците (какъв късмет, че засега им се размина централизираното събиране на биометрия!), лабораториите, тъканните банки и просто банките – всички те като че ли чакат някакво държавно или поне браншово организирано обучение или указание в тази област. А то не идва.

цялата статия  

 

Определяне, статут и задачи на длъжностното лице по защита на данните 

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните - ОРЗД, Регламентът) урежда изискванията и задачите на длъжностното лице по защита на данните. Те се прилагат независимо от обстоятелството дали длъжностното лице по защита на данните е определено в изпълнение на задължение на администратора или обработващия данните или доброволно по тяхна преценка.

цялата статия